اطلاعات گردشگری مالزی

اطلاعات توریستی و گردشگری برای مسافرانی که مقصدشان مالزی است. البته این برنامه بدلیل مشغله کاری دیگر پشتیبانی نمی شود.

پروژه های مرتبط